Nestambena

Tranzicija našeg društva, kao opšta pojava u svim zemljama istočne Evrope i Balkana, dovela je do raznih promena na svim poljima, pa tako i na polju zahteva u građevinarstvu. Ekspanzija manjih privatnih preduzeća nas je okrenula ka novim tehnologijama, zahtevima za bržim, jednostavnijim i efikasnijim metodama u građenju objekata za proizvodnju, skladištenje različite robe i materijala kao i za industrijskim objektima manjih i većih razmera.

Iako industrijski i skladišni objekti imaju stroge zahteve pri projektovanju, stručni kadar DOO Ingrad - a na provesionalan način zateve projektanata i investitora sprovode u delo.

>