Reference

Naša firma je do sada radila poslove na teritoriji srednjeg Pomoravlja, kao i dva objekta u Herceg Novom (rekonstrukcija i adaptacija). Tipovi objekata koje smo do sada gradili su: stambeno–poslovne zgrade, industrijski objekti, kao i porodične firme. Izvodili smo deo radova na KOLING Beograd, TEMPO Čačak, YUHOR Jagodina. Ove radove smo izvodili kao podizvođači za preduzeće GRADING DOO Paraćin.  

Neki od naših objekata na kojima smo bili glavni izvođači i koje smo uradili u Jagodini su:

- SPO u ulici Kneza Milete 48, investitor T.N - CS, bruto površine 4000m2
- SPO u ulici Bosanska Jagodina, investitor T.N - CS, bruto površine 4500m2
- SPO u ulici Braće Dirak, investitor ZID DOO, bruto površine 4700m2
- SPO GREEN HOUSE 8 u ulici Čočetova, Jagodina (kod gradskog stadiona), investitor GP PUT Jagodina, bruto površine 4100m2.
- Poslovni objekat MOST Jagodina (deo radova), investitor GR PUT Jagodina
- Turistički objekat HOTEL POTOK, investitor GP PUT Jagodina.

U periodu od aprila 2011. godine do oktobra 2012. godine izvodili smo građevinske i zanatske radove u FAS-u Kragujevac za strane i domaće investitore i to Italiana Cinstruzioni Balcani DOO, Societa Appalti Serbia DOO, Techno Engineering Balcan, Energotehnika - Južna Bačka DOO Novi Sad, BN - inženjering tim Užice.

Na poslovnom objektu hala  Andrea Conkfekcioni izveli smo deo građevinskih i zanatskih radova, investitor NEIMAR DOO Končarevo.

U periodu od 2013. do 2015. god. izvodili smo radove na:  

- Rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Beograd - Niš, na deonici Gilje-Ćuprija-Paraćin (nosilac posla JV  Italiana Costruzioni S.P.A.)        

- Izgradnji proizvodnog pogona u Tobolcu kod Trstenika, fabrika  MIVELA (nosilac posla NOVA TRSA)                                                                            

- Izgradnji poslovnog objekta u Mijatovcu, investitora  MG KLUB Jagodina          

- Izgradnji proizvodne hale u Žirovnici, opština Batočina, investitora  Serbotecnica DOO Kragujevac.

U toku 2015. godine otpočeli smo sa radovima, na izgradnji auto-puta E-763 Beograd-Južni Jadran (Koridor 11), deonica 3- Obrenovac-Ub: Izgradnja mosta preko reke Kolubare, dužine 264 m, izgradnja ramovskih i cevastih propusta (Naručilac posla Italiana Costruzioni Balcani DOO).

Radovi na izgradnji auto-puta E-763 (Koridoru 11) još uvek traju. U toku su radovi na izgradnji mosta preko železničke pruge (Naručilac posla China Shandong International).

U 2017. godini otpočeli smo i sa radovima na izgradnji Naučno Tehnološkog Parka Univerziteta u Novom Sadu, cca 30.000 m2 (Naručilac posla Italiana Costruzioni S.p.A.).

>